Általános Szerződési Feltételek

Az egyuttavilagkorul.hu online áruház (továbbiakban: "weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője Pócsi András egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Ezúton szeretném megkérni potenciális vásárlói​mat, felhasználóimat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételei​met (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásai​mat.

Szerződésünk kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg iktatásra, továbbá postázásra, valamint magatartási kódexre nem utal.

A működéssel, termékeink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Webáruház honlapján megadott elérhetőségei​men és jelen Általános Szerződési Feltételekben tud​ok rendelkezésére állni.

Üzemeltető adatai:


Név: Pócsi András egyéni vállalkozó

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 53.

Adószám: 68108830-1-29

Nyilvántartási szám: 51240905

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-121099/2017.

Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: hello@egyuttavilagkorul.hu

Telefonszám: +36-30/423-2634

Bankszámlaszám: OTP Bank 11737007-23710236

Megrendelés menete


1. A vásárlónak lehetősége van megrendelni a weboldalon található „38 ötlet, hogy pénzt keress, miközben alszol” c. elektronikus könyvet. Vásárlási szándéka esetén a megrendelő űrlap kitöltését követően a Barion Payment Zrt. oldalára jut.

2. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendeléshez lépjen be a Barion fiókjába vagy töltse ki bankkártya adatait és kattintson a Fizetek gombra.

3. Sikeres fizetés után regisztráljon a Barionba vagy válassza a „Nem szeretnék regisztrálni” opciót és kattintson a Tovább gombra. A megrendelést követően pár percen belül emailben megkapja az elektronikus könyv letöltési linkjét és a vásárlásról készült hivatalos számlát.

Adatbeviteli hibák ellenőrzése, módosítása


Felhív​om kedves megrendelői​m figyelmét, ügyeljenek az adatok bevitelének pontosságára, hiszen azok alapján kerül számlázásra a megrendelt termék. Különösen fontos az e-mail cím pontos megadása, ennek hiányában meghiúsulhat a megrendelés teljesítése. Ha a megrendelést követően nem kap 1-2 órán belül automatikus visszaigazolást e-mailben, kér​em ellenőrizze postafiókjához tartozó tárhely telítettségét, vagy a kéretlen levelek (spam) gyűjtésére szolgáló mappát. A hibásan megadott adatokból származó problémákért weboldal​am semmilyen felelősséget nem vállal, az emiatt keletkező költségek teljes mértékben a megrendelőt terhelik.

Megrendelések visszaigazolása


Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldök. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól. (lásd: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdés.)

Árai​m


A könyv ára a rendelés időpontjában érvényes listaár, amely a weboldalon található. Az árak bruttó árak, 0% ÁFÁ-val (alanyi adómentes). Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, ​fenntartom a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztat​om a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Fizetési feltételek


A weboldalon csak a Barion Payment Zrt. oldalán keresztül történő fizetésre van lehetőség. A fizetés történhet bankkártyával, vagy Barion fiók regisztrálással lehetőség van feltölteni készpénzzel vagy átutalással a Barion tárcáját, így ebben az esetben Barion tárcájának egyenlegével is fizethet.

Elállási jog / visszaszolgáltatási garancia, menetének ismertetése


A megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított harminc napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a megrendelő elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával teheti azt meg elektronikus úton küldött levél útján (hello [kukac] egyuttavilagkorul.hu). Köteles​ ​vagyok a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni.

(Tájékoztatásul ​közlöm, hogy az elállást határidőben érvényesítettnek ​tekintem, ha a fogyasztó az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz a harmincadik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.)

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, ​kérem, jelezze az Üzemeltető adatai résznél bemutatott elérhetőségei​m valamelyikén írásban vagy elektronikus úton küldött levél útján. Az elállási jog gyakorlásának postai úton való írásbeli bejelentése esetén annak postára adásának időpontját ​veszem figyelembe. Postai úton történő bejelentés esetén ​kérem, feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Az elállást követő tizennégy napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatérítem a termék vételárát. (A fogyasztó kifejezett írásbeli kérésére a vételár visszafizetése postai úton is történhet.)

Panaszkezelés


Az esetleges panaszok bejelentésére a jelen ÁSZF Üzemeltetői adatokban meghatározott elérhetőségeken van lehetőség. A vásárló panaszát szóban (telefonon +36-30/423-2634) vagy írásban jelentheti be (levélben vagy elektronikus levélben - hello [kukac] egyuttavilagkorul.hu). Nem minősül panasznak, ha a vásárló a weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A weboldal a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a weboldal csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a weboldal írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a weboldal székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

Záró rendelkezések


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megrendelésének a weboldalon való rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Pócsi András egyéni vállalkozó általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Pócsi András egyéni vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

ÁSZF hatályos: 2017. július 30. napjától visszavonásig