Általános Szerződési Feltételek

Az egyuttavilagkorul.hu online áruház (továbbiakban: "weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője Pócsi András egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlói​mat, felhasználóimat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételei​met (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásai​mat.

Szerződésünk kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg iktatásra, továbbá postázásra, valamint magatartási kódexre nem utal.

A működéssel, termékeink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Webáruház honlapján megadott elérhetőségei​men és jelen Általános Szerződési Feltételekben tud​ok rendelkezésére állni.

Üzemeltető adatai:


Név: Pócsi András egyéni vállalkozó

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 53.

Adószám: 68108830-1-29

Nyilvántartási szám: 51240905

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-121099/2017.

Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: hello@egyuttavilagkorul.hu

Telefonszám: +36-30/423-2634

Bankszámlaszám: OTP Bank 11737007-23710236

Megrendelés menete


1. A vásárlónak lehetősége van megrendelni a weboldalon található „38 ötlet, hogy pénzt keress, miközben alszol” c. elektronikus könyvet. Vásárlási szándéka esetén a megrendelő űrlap kitöltését követően a Barion Payment Zrt. oldalára jut.

2. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendeléshez lépjen be a Barion fiókjába vagy töltse ki bankkártya adatait és kattintson a Fizetek gombra.

3. Sikeres fizetés után regisztráljon a Barionba vagy válassza a „Nem szeretnék regisztrálni” opciót és kattintson a Tovább gombra. A megrendelést követően pár percen belül emailben megkapja az elektronikus könyv letöltési linkjét és a vásárlásról készült hivatalos számlát.

Adatbeviteli hibák ellenőrzése, módosítása


Felhívjuk kedves megrendelőink figyelmet, ügyeljenek az adatok bevitelének pontosságára, hiszen azok alapján kerül számlázásra a megrendelt termék. Különösen fontos az e-mail cím pontos megadása, ennek hiányában meghiúsulhat a megrendelés teljesítése. Ha a megrendelést követően nem kap 1-2 órán belül automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük ellenőrizze postafiókjához tartozó tárhely telítettségét, vagy a kéretlen levelek (spam) gyűjtésére szolgáló mappát. A hibásan megadott adatokból származó problémákért weboldal​am semmilyen felelősséget nem vállal, az emiatt keletkező költségek teljes mértékben a megrendelőt terhelik.

Megrendelések visszaigazolása


Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldök. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól. (lásd: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdés.)

Áraink


A könyv ára a rendelés időpontjában érvényes listaár, amely a weboldalon található. Az árak bruttó árak, 0% ÁFÁ-val (alanyi adómentes). Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztat​om a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Fizetési feltételek


A weboldalon csak a Barion Payment Zrt. oldalán keresztül történő fizetésre van lehetőség. A fizetés történhet bankkártyával, vagy Barion fiók regisztrálással lehetőség van feltölteni készpénzzel vagy átutalással a Barion tárcáját, így ebben az esetben Barion tárcájának egyenlegével is fizethet.

Elállási jog / visszaszolgáltatási garancia, menetének ismertetése


A megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított harminc napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a megrendelő elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával teheti azt meg elektronikus úton küldött levél útján (hello [kukac] egyuttavilagkorul.hu). Kötelesek vagyunk a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni.

(Tájékoztatásul közöljük, hogy az elállást határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha a fogyasztó az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz a harmincadik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.)

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, kérjük, jelezze az Üzemeltető adatai résznél bemutatott elérhetőségei​m valamelyikén írásban vagy elektronikus úton küldött levél útján. Az elállási jog gyakorlásának postai úton való írásbeli bejelentése esetén annak postára adásának időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő bejelentés esetén kérjük, feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Az elállást követő tizennégy napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatérítem a termék vételárát. (A fogyasztó kifejezett írásbeli kérésére a vételár visszafizetése postai úton is történhet.)

Panaszkezelés


Az esetleges panaszok bejelentésére a jelen ÁSZF Üzemeltetői adatokban meghatározott elérhetőségeken van lehetőség. A vásárló panaszát szóban (telefonon +36-30/423-2634) vagy írásban jelentheti be (levélben vagy elektronikus levélben - hello [kukac] egyuttavilagkorul.hu). Nem minősül panasznak, ha a vásárló a weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A weboldal a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a weboldal csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a weboldal írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a weboldal székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

Záró rendelkezések


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megrendelésének a weboldalon való rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Pócsi András egyéni vállalkozó általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Pócsi András egyéni vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

ÁSZF hatályos: 2017. július 30. napjától visszavonásig